Vorm geven aan je leven

Vorm geven aan je leven is de sleutel tot een tevreden bestaan. Om jezelf te kunnen zijn, je te ontplooien en je dromen en verlangens te realiseren. Zelf je manier van leven kunnen en durven kiezen. Dit is niet altijd makkelijk, vraagt inzet. Leven is leren, uitdagingen aangaan, resultaten boeken maar ook moeilijkheden ondervinden. Het is gewoonlijk een leven lang uitproberen, met vallen en opstaan, om de juiste weg te vinden. Soms lijkt het vanzelf te gaan, soms lopen we vast of weten niet hoe te handelen. Dan is het fijn om samen met iemand te kijken hoe je verder kunt komen.

In mijn werk draait het erom je te ondersteunen en te begeleiden bij het zelf richting geven aan je bestaan en bij het als persoon verder te groeien op je levensweg.

Op deze website vind je beknopte informatie.  Als je meer wilt weten kun je natuurlijk contact opnemen.